Tipsa om naturvårdsbrott


Läste på Natursidan

Helt kort, det är så här:

”Brottslighet kopplad till skog och vilda djur är världens fjärde största kriminella verksamhet, värd över 100 miljarder årligen och den har fördubblats de senaste fem åren.

Nu har flera naturorganisationer gått ihop och lanserat websidan WildLeaks där privatpersoner säkert ska kunna rapportera om exempelvis tjuvjaktsmuggling och illegal skogsavverkning. De kan skicka in bilder, filmer eller dokument helt konfidentiellt eller anonymt som stöd för sitt tips.” / Natursidan

Vissa åsidosätter precis allt bara för att sko sig! De brukar kallas kapitalister.