Attack på barnamördare


Modersinstinkt

 

antagligen den starkaste av instinkter

I videon nedan ses en kaninmamma vars unge har fångats av en orm. Mamman går till frenetisk attack mot ormen! Klart sevärt.

Om ungen överlevde är tyvärr mer än jag kan svara på. Däremot är jag nästan helt säker på att ormen är en vanlig ogiftig snok, det vill säga Natrix, natrix, enligt Carl von Linnés klassificering. Tyvärr har jag väldigt svårt att urskilja vilket språk som talas i videon, men jag kan klart urskilja ordet ”snake”, engelska för orm som de allra flesta ju vet. Med det som ledning utgår jag ifrån att det handlar om den västliga underarten Natrix natrix helvetica som bland annat lever på Brittiska öarna,i Holland, Frankrike, Belgien och delar av Tyskland. Hos oss i Skandinavien lever underarten Natrix natrix natrix, vilken bland annat lever i Baltikum. På Wikipedia läser jag att systematiken dock ”är föremål för debatt, men nya DNA-undersökningar har klargjort hur olika populationer är besläktade med varandra. Under evolutionen har arten blivit alltmer olik sin moderart. Dess närmaste släkting är rutsnok. De delades upp i olika arter för mellan 13 och 22 miljoner år sedan.”

Alla våra tre arter av ormar i Sverige är fridlysta. Det vill säga vanlig snok (även kallad vattensnok), hasselsnok och huggorm. Detsamma gäller också för våra tre olika arter av ödlor, kopparödla, sandödla och skogsödla. Jag kan även passa på att informera att även alla våra groddjur är fridlysta. De är fler till antalet arter än våra reptiler och en förteckning över dem finns här.

Det är bara huggormen som är giftig. ”Det är extremt ovanligt med dödsfall på grund av huggormsbett. Statistiken säger att av ungefär 200 kända bett per år, vilket ju är lågt i sig, inträffar ett dödsfall kanske vart tionde år eller mer sällan.” / MåBra

Huggormen skiljer sig markant från våra två arter av snokar genom att man tydligt ser var kroppen slutar och svansen tar vid. Huvudet är också bredare varför man ser en tydlig övergång mot halsen. Pupillen är vertikal som på en katt, medan snokarnas är rund som på oss människor. Hasselsnoken har dubbla rader prickar på ryggen, vilka av ormrädda människor ofta hastigt tas för ett sicksackmönster. Men huggormens välkända mönster på ryggen är inget man kan ta som ledning när man avgör om det rör sig om huggorm eftersom det finns helsvarta exemplar. Lika lite gäller det de gula fläckarna i nacken på den vanliga snoken eftersom det även bland snok finns helsvarta exemplar.

Här nedan hittar du frågor och svar om våra svenska arter av ormar.

Närgången video på huggorm visar hur snabbt hugget kommer.

Bra video på hasselsnok. Se hur ryggteckningen skiljer sig från huggormens.

Bra video med grå huggorm och svart huggorm, som ju är samma art. Man ser också svart snok utan öronteckning och vanlig snok med öronteckning, som ju också är varianter av samma art, och till sist en hasselsnok.

Reptiler