Skattefinansierade sockerbitar


Som flugor

drar sig obskyra kapitalister till sötsakerna

Vi har sett det förr. Många gånger. När skattemedel finansierar privata företag dras skumma parasiter till smörgåsbordet.

Vi har någon gång läst om privatpraktiserande tandläkare som skickar saltad beskrivning av behandlingar till Försäkringskassan, som betalar för en del av kostnaden, medan patienten betalar resten. En del redogör för behandlingar som aldrig ens har skett. Kontrollen är i stort sett obefintlig. Media tar sällan upp detta.

Vi har någon också läst om privata vårdcentraler som remitterar till den offentliga vården fall som de tycker tar för lång tid att utreda och behandla. Det kostar för mycket. Det är fall som inte utreds eller hamnar i någon statistik. Några gånger har media tagit upp saken.

Vi har många gånger läst om friskolor som inte sköter sig. Vissa drivs av, eller har rektorer som är, våldsbejakande islamister. Och det är bland dessa som könssegregation bedrivs, liksom islamisering av barn med bristande förmåga att ifrågasätta och som dessutom växer upp med sådana föräldrar. Här borde skolan så klart vara en motvikt.

Gemensamt för dessa fall är att de finansieras av skattemedel. Och det är lönsamt för de som äger dessa verksamheter. Det handlar om vinster på verksamheten som istället kunde komma våra gemensamma trygghetssystem tillgodo.

Nu avslöjas ännu en skumraskaffär. Import av funktionsnedsatta personer från andra länder för att privata assistansbolag ska få fler brukare på bekostnad av våra skattemedel.

Det är ju helt horribelt! Få denna verksamhet växa kan snar sagt varenda krympling från världens alla länder komma hit, i synnerhet från länder med miserabla sociala skyddsnät.

”SVT har under granskningen pratat med över 20 tidigare anställda inom koncernen – som vittnar om en rad allvarliga missförhållanden.” Gå in på Svt:s hemsida och läs artikeln.

Privata aktörer skall icke finansieras av skattemedel. Vill de bedriva verksamhet måste de finansiera den själv. Och passar det inte så är det ingen som tvingar dem. Bort med parasiterna!

Alla barn välkomna!


Fast det finns en hake!

 

Det kostar!

Det handlar om barnsjukvård utan köer och med service och kompetens. Tror jag i vart fall.

Men sådant har ju ringa betydelse för den som inte har råd. Och just så ser allt mer vården ut i Alliansens Sverige. Betala och gå före i kön och få den vård du behöver.

Den offentliga vården sätts bit för bit på undantag. De medel som behövs skjuts inte till av våra politiker.

”På Södersjukhuset i Stockholm har man valt en annan modell för bakdörren till vården. Där kan den som drabbas av förmaksflimmer eller andra problem med hjärtrytmen och bor i Stockholms län välja mellan två alternativ. Antingen väntar man i landstingets kö i ett och ett halvt år och får vården betald via skattsedeln eller så betalar man 180 000 kronor och får vård efter några veckor på Arrhythmia center, som ligger i Södersjukhuset.” Läs mera på Sydsvenskan!

Vi har fått en vård förde rika. Till största delen är det Alliansens arkitektur, men även Socialdemokratin är delaktig.