För vissa är allt tillåtet


Profiten framför allt

 

Så kan man sammanfatta kapitalismen

Men vissa värden är ändå alltför stora och viktiga för att skyddas mot rofferiet. Och nu säger Standard Charted och Australiens Commonwealth-bank att de inte vill medverka till att förstöra Stora Barriärrevet öster om Australien.

Att ens komma på tanken att exploatera en så känslig miljö är ju obegripligt. Den är ju redan hårt drabbad av miljöförstöring och klimatpåverkan.

Kolgruva st BarriärrevetOm reven försvinner så försvinner också en biotop som skapar enorma fiskeresurser, men även kommer Australiens östkust att drabbas av enorm erosion. En stor del av turistnäringen skulle också drabbas. Det finns inget gott i att exploatera denna känsliga miljö annat än att en ytterst liten klick skulle bli ännu rikare.

Att bankerna nu backar ur hedrar dem oavsett vilket skäl de kan ha. Förhoppningsvis är det för de oersättliga naturvärdena, men givetvis kan det lika väl handla om att undvika förödande bad will.

Frågan är hur den australiensiska regeringen resonerat.

Läs mer på Natursidan.se där det även finns några länka.