U-båt 2014


Vad är sant?

 

Och varför just nu?

Nyhetsförmedlingen är inte direkt efterforskande och kritisk den här gången heller. Det är mest försvarsmakten som får föra sin talan, nu liksom sist.

Och förra gången hittade man ingen u-båt. Däremot kom det senare fram att det kan ha varit en NATO-ubåt som smög omkring i Hårsfjärden. Alltså ingen Sovjetisk. Men den saken har inte erkänts officiellt. Och idag är det svårt att hitta källor till det påståendet.

Den enda Sovjetiska u-båt som bevisligen har varit inne på svenskt vatten är U 137. Allt tyder på att det var en grov felnavigering beroende på lite för mycket vodka för en uttråkad besättning. Men inte heller det går att bevisa bortom varje rimlig tvivel. Det är väl bara en sak som kan bevisas. Det är att U 137 var för stor för de vatten den hamnade i. Den gick ju på grund. Och då kan fråga sig vilken vilken militär ledning som skickar in en båt på sådant vatten om den ska spionera i undervattensläge.

När allt är hemligt är det svårt att veta. Och då kan man också tillåta sig att spekulera. Det behöver ju faktiskt inte vara som försvarsmakten säger. Nu ser det ut som den kommer att få mycket mera pengar. Det vill ju alla verksamheter gärna få. Tänk om det är så!

Men så ser jag ju att ubåten, om den nu finns där nere i Stockholms dunkla vatten, kommer lägligt också i ett rent politiskt hänseende. För nu har vi inte längre Alliansen vid regeringsmakten. Den jobbade ju vidare med att steg för steg smygansluta oss till NATO. En rysk u-båt i svensk skärgård underlättar för nya små steg under en svag röd-grön regering att fortsätta det arbetet, oavsett om båten finns eller inte.

”Det krävs endast att Försvarsmakten skickade ut ett par hundra man och ett pressmeddelande, så är vi tillbaka i 1980-talets ubåtshysteri. Baserad liksom då på ytterst vaga uppgifter om vad det egentligen handlar om, vad som har setts och eventuellt hörts, och hur det ska tolkas”. Det skriver Lars Borgnäs.

Jag är faktiskt ganska trött på denna cirkus. Och jag är mycket skeptisk till allt som i denna fråga rapporteras i detta ämne. I bilden nedan lanserar jag en helt annan teori.

Ubåt 2014

Det spökar igen

Ögon i skyn

Ubåtsjakten är bisarr