Lisa Holm – tankar kring ett avskyvärt dåd


Till att börja med

 

jag hade samma uppfattning som Leif GW

Han trodde från början att åklagaren hade tunt på fötter. Jag trodde detsamma redan innan jag visste att GW hade samma misstanke. Vi tycks ha kommit till samma slutsats på grund av att knappast något läckte ut från polishåll, vilket är ovanligt. All heder till utredarna.

Liksom de flesta berörde mordet på Lisa Holm mig oerhört mycket redan från början. När en ung flicka på detta sätt utsätts för det värsta tänkbara kan man inte undgå starka känslor av avsky och fantasi behövs inte för att förstå all den skräck ett offer känner under dödskampen. Och det gäller givetvis oavsett offrets kön och ålder.

Jag har många tankar kring vad som hittills framkommit. 

Först och främst hoppas jag att det är rätt gärningsman. Inte i första hand för att den åtalade ska dömas, utan att det verkligen är rätt person som nu är misstänkt och att det i så fall slutar med livstid, för detta mord är ovanligt grymt. Enligt utredningen har Lisa blivit tejpad över näsa och mun, samt fått en snara om halsen, blivit hängd och avlidit genom kvävning. Att befinna sig i en fullkomligt hänsynslös persons våld måste vara så fasansfullt att inget annat kan bli värre. Det fick Lisa uppleva som det sista i livet. Det kan inte kräva annat än livstids fängelse.

Jag har följt rapporteringen mer än jag brukar göra vid mord och det har väckt många tankar. Till exempel hur föräldrarna nu mår. I rättegången framkommer att Lisa var exemplariskt skötsam och hade mycket omtänksamma och ansvarsfulla föräldrar. Pappan har berättat att han såg som en naturlig frigörelseprocess att Lisa skulle ha en moped. Men han släppte henne inte vind för våg med den. Tillsammans åkte de flera gånger till och från Caféet för att Lisa skulle lära sig den säkraste vägen, småvägar utan tät trafik. Och denna dagen, den 7 juni, åker hon för första gången helt själv till sin arbetsplats efter att ha sagt åt pappan att han inte behövde köra med. Det var sista gången han såg henne i livet. Självklart mal hans tankar kring varför han lät henne få som han ville. Det beslutet blir helt säkert en livslåg plåga. Detta är den stora tragedin i korthet.

Ingen är skyldig innan dom vunnit laga kraft. Juridiskt sett. Och så finns det dömda som ändå är oskyldiga. Någon statistik för det finns inte av naturliga skäl. Men i det här fallet tycks de flesta tro på fällande dom och i nuläget är jag helt övertygad om 35-åringens skuld. Jag ska redogöra för varför.

Spekulationer

Blomberg(Klicka på bilden för att förstora)

Gärningsmannen måste vara en rationell person som inser att kroppen måste flyttas från brottsplatsen till en säkrare plats, temporärt och vid lämpligt tillfälle till en permanent och säkrare plats. Därmed kan man dra slutsatsen att han också har en stark anknytning till området. Ifall han helt saknade sådan anknytning hade prio ett varit att snarast åka därifrån, inte att flytta kroppen. Men kroppen hittas i en byssja som ligger så till att ingen utan lokalkännedom rimligen skulle hitta den. I ett senare skede var det troligen tänkt att flytta kroppen till ett säkrare gömställe, men redan dagen efter kryllade sökfolk omkring överallt och det kunde inte göras.

Med detta resonemang är det mest troligt att det alltså är en person som bor i området som är gärningsman. Och då finns inte så många att välja på i en bygd som kring Blomberg. När således kroppen hittades blev det avgörande att den nu misstänkte försökte avstyra söket kring den gård där byssjan stod.

Sen kom allt slag i slag. DNA från den misstänkte återfanns på Lisas kläders ut- och insida. Femtonhundra filer med sadistisk porr i mannens dator, vilka en del av dem nästan helt överensstämde med hur Lisa bragtes om livet. Mannens sperma återfanns på brottsplatsen, vilket ytterligare understryker perversion.

Att varken brodern eller hustrun vill vittna är anmärkningsvärt. Om den åtalade verkligen hade varit hemma mellan klockan 18:00 och 20:00 som han säger och som han hade bett hustrun intyga så är det märkligt att de avstår från att vittna. Men istället vill hustrun inte styrka denna utsaga och därmed har han inte något alibi, men väl ännu fler komprometterande uppgifter att förklara, som vad han verkligen gjorde och varför han bett hustrun ljuga för utredningen.

Värdefullt vittne såg ingenting.

Polisen brukar ju säga att den som gjort en iakttagelse inte själv ska avgöra om den är värdefull eller inte. Och det var precis vad som skedde. Iakttagelsen bestod i att inte ha sett den åtalades bil vid passerandet av brottsplatsen strax efter när mordet sannolikt har skett. Ett annat vittne hade strax innan passerat samma plats och då sett den åtalades bil vid ladan där mordet begicks. Därmed kunde en tidpunkt fastställas när kroppen sannolikt flyttades till byssjan, cirka 2½ kilometer därifrån. Det skedde på en väg som bara trafikeras av ortsbor.

Vägen mellan B och F

Längs denna lilla väg ligger den misstänkte gärningsmannens bostad. Hans bil kom farande mot fyndplatsen i hög fart och höll på att krocka med en annan bil, vars förare dock inte kan uttala sig om ifall det var han eller hans bror som framförde bilen, men det skedde vid en tidpunkt då Lisa Holms kropp måste ha förflyttats enligt det tidsfönster som finns. Något senare sågs bilen åter igen i hög fart, men i motsatt riktning. Strax därefter är den åtalade hemma. Och allt detta sker då han påstår att han ligger hemma i sängen, vilket är det ”alibi” hans egen hustru inte vill ge honom. Och brodern vill inte vittna om att det var han som körde bilen vid dessa två tillfällen, något en broder säkerligen skulle ha gjort om det var på det viset.

Sammanfattning

Det är synnerligen svårt att inte tro att rätt man är gripen. Och i rätten kan han inte ge godtagbara svar på frågorna.

Lisa anträffades intryckt i ett klädskåp i nämnda byssja, med byxorna neddragna, jacka och linne uppdragna över brösten och med en snara om halsen!Polisen om Lisa Holm

Vila i frid.


SvD:s artiklar om mordet på Lisa Holm.

 

 

Proletariatet och herreklassen


Två förhållningssätt

 

och helt olika moral

De allra fattigaste får tigga, men de rikaste lever på att luras. Se bara hur lögnaktig reklamen är.

Tiggare luras ej

Men det som stör mig mest är att folk spottar på tiggare, men ser upp till till den herreklass som helt saknar moral.