Den mörkade bakgrunden


Din åsikt

 

en debattsida i Blekinge Läns Tidning

Där släpps fram vad media inte själva vågar skriva. Det finns många journalister som vet vad det handlar om. Ändå publiceras inte den verkliga bakgrunden till den i dag så omtalade och uppmärksammade flyktingvågen, större än den vi hade på grund av andra världskrigets totalt sönderslagna Europa. Media vågar helt enkelt inta ta i saken. Det är en av media självpåtagen censur som råder på område. Strongt då att blekingetidningen ändå släpper fram Ulf Bjeréns strålande förklaring. Nedan citerar jag några rader, men klicka på länken för att läsa alltsammans.

Mörkad orsak

”För fem år sedan rankades Libyen av FN som nummer 53 av 194 länder beträffande välfärdsparametrar. Det hade Afrikas högsta levnadsstandard och medellivslängd. Före den nationella revolutionen 1969 var Libyen ett av jordens fattigaste länder. Nio av tio var analfabeter och många svalt. Överste Gadaffi sparkade ut de brittiska och amerikanska imperialisterna från baserna och förklarade att oljan tillhör Libyen. Sjukvård och utbildning gjordes kostnadsfri. Världens mest sofistikerade bevattningssystem byggdes upp. Jordbruket subventionerades. Människor från fattiga afrikanska länder immigrerade till Libyen. Där fanns arbetstillfällen. Nasseruniversitetet i Tripoli utbildade tiotusentals utländska studenter på förmånliga villkor till ingenjörer och läkare. Mycket mer kunde sägas om detta Libyen. En sådan självständig stat kunde inte tolereras av det stora imperiet i väst. Gadaffi demoniserades med rasistiska övertoner som en besinningslös diktator. Tolv gånger sökte västliga spionorgan att mörda honom.”

Bonuslänk: En liten guide till hur världen styrs

 

Om läkemedelsindustrin


Nu ska vi inte vara blåögda

 

Istället ska vi konstatera att läkemedelsindustrin ska vara vinstdrivande

Det ska ju alla företag vara. I alla fall om de är privata. Då finns det ju människor som har satsat sina pengar för att tjäna en slant. Så är det med Volvo, SKF och allt vad företagen heter. Ja, även om de heter Astra, Upjohn, Pharmacia osv. Det är vinsterna som räknas och inget annat. Det är så i ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Tro inget annat. Var inte blåögd.

Det här innebär att det är effektivisering som gäller. Det innebär också att det finns en ambition att krama ut det mesta möjliga ur varje anställd per varje lönekrona.

Men det gäller också att kränga så mycket som möjligt av de produkter som företagen tar fram genom de som de har anställt. Och det gäller att ta fram nya produkter hela tiden oavsett om de behövs eller inte. Tänk så många onödiga produkter som finns och som lanseras genom reklamkampanjer. Köper vi dem så får vi ju skylla oss själva.

Men man skapar också behov. Ibland är det på gott och ibland är det på ont. Vem behöver till exempel en högtalare som svävar fritt i luften?

Lyxfällan

Det är valfritt att köpa en svävande högtalare, bara man kan motstå reklam, sin egen lust att ha en häftig pryl och allt annat som pockar på att får en människa att handla.

Men vad gör man när man själv inte vet ifall något är nödvändigt eller ej? När man inte vet om hälsan kräver något och när läkaren skriver ut? När läkemedelsföretagen har monopol på informationen om varmed och hur en sjukdom ska behandlas, undvikas eller bara lindras. När samhällets resurser att kontrollera vad läkemedelsföretagen påstår inte är tillräckliga, eller när myndigheterna mutas eller övertalas av lobbyister?

LM-industrinLäkemedelsindustrin är inte den goda industri som man kanske kan tro. Den är inte en industri som värnar om vår hälsa. Den är bara intresserad av att bringa vinster till sina aktieägare. Och det får följder. Jag ska ge några exempel.

Antibiotika skapar resistens. Det innebär att ett nytt preparat har begränsad effekt över tid och de är dyra att ta fram. Det gäller att hösta in vinsterna innan preparaten blir verkningslösa. Att satsa på nya preparat är därför inget som är särskilt lockande och de preparat som finns i dag är det allt fler bakterier som har utvecklat resistens mot. Samtidigt har företagen lockat livsmedelsindustrin att använda antibiotika i en storleksordning som vida överskrider vad som är tillåtet inom humanmedicin, vilket ytterligare bidrar till snabb resistensutveckling. Snart är vi tillbaka på ruta ett då folk dog i vanliga infektioner om inte företagen är villiga att satsa på ny forskning i större utsträckning. Den viljan kan enbart komma om de kan få ta ut tillräckligt höga priser och när vi inte längre har nytta av gammal antibiotika är vi villiga att betala priset.

Inom psykiatrin ges patienter med psykossjukdomar antipsykotiska läkemedel. De första kom i mitten på förra seklet. Sedan dess har det tillkommit många nya preparat. Fördelen med dessa preparat ur läkemedelsföretagens synvinkel är att de inte botar. De lindrar bara symtomen. De måste alltså förskrivas till patienterna livet ut. De gamla preparaten har samma goda resultat som de nya, men de nya kan kosta mer än hundra gånger mera per dos! Och med massiva reklamkampanjer riktade mot läkarna och kontrollerande statliga myndigheter är det ingen läkare som vill verka omodern utan förskriver nya preparat, ej sällan med sämre effekt på patienterna men med mera vinst för företagen och i allmänhet är det staten eller landstingen, det vill säga skattebetalarna, som betalar.

För några år sedan skrämdes en hel värld upp av hotet om en pandemi av svininfluensa. Många länder inklusive Sverige köpte in stora mängder vaccin för att vaccinera hela befolkningen. En gigantisk mutation låg bakom skrämselpropagandan och gav företaget enorma vinster för behandling av en sjukdom som faktiskt inte var allvarligare än asiaten.

I dag översvämmas apoteken av receptfria läkemedel som som på olika sätt ska få oss att må bättre. I alla fall enligt företagens reklam. Oroliga människor överkonsumerar helt onödiga mediciner som sägs förbättra immunförsvar, sänka blodfetter och allt annat som oroar många.

Konklusion

Det här är bara fyra exempel som visar att läkemedelsindustrin borde bedrivas av statliga icke vinstdrivande företag istället för privata företag med vinster som ända målsättning.