Fiskhälsan


Mindre miljögifter

 

ändå mår firrarna allt sämre

Eller som Natursidan.se mera precis uttrycker det: ”Trots att halterna av många miljögifter antingen minskat eller förblivit oförändrade de senaste 25 åren i de flesta undersökta områdena så mår fisken allt sämre. Påverkade könskörtlar och levrar och förändrad ämnesomsättning och immunförsvar i abborre och tånglake hör till några av resultaten i kustfiskövervakningen som nyligen sammanställts. Vad den oroväckande utvecklingen beror på är dock ännu oklart.” Klicka på länken ovan för att läsa alltsammans.

Fiskhälsan

 

Snart kört!


På gång

 

Massutdöende likt när dinosaurierna försvann är på gång

”I en ny stor studie, som försökt behandla siffrorna försiktigt för att inte anklagas för att överdriva, framkommer att utrotningstakten just nu är 10 till 100 gånger högre än normalt. På bara tre generationer kan lika många arter dö ut som när dinosaurierna och nästan alla andra organismer utrotades för 65 miljoner år sedan.

Massutrotning

Rapporten menar att massutrotningen är nära kopplad till att mänskligheten fortsätter växa, att vi ökar vår konsumtionstakt, speciellt bland de rika, och på grund av ekonomisk orättvisa. Det är fortfarande möjligt att stoppa massutrotningen, men då krävs betydligt större insatser och vi har inte mycket tid.” Läs hela artikeln på Natursidan.se

Läs mer:
Prisbelönt forskare varnar för biologisk massutrotning
Närstående industriell revolution hotar haven

Attack på barnamördare


Modersinstinkt

 

antagligen den starkaste av instinkter

I videon nedan ses en kaninmamma vars unge har fångats av en orm. Mamman går till frenetisk attack mot ormen! Klart sevärt.

Om ungen överlevde är tyvärr mer än jag kan svara på. Däremot är jag nästan helt säker på att ormen är en vanlig ogiftig snok, det vill säga Natrix, natrix, enligt Carl von Linnés klassificering. Tyvärr har jag väldigt svårt att urskilja vilket språk som talas i videon, men jag kan klart urskilja ordet ”snake”, engelska för orm som de allra flesta ju vet. Med det som ledning utgår jag ifrån att det handlar om den västliga underarten Natrix natrix helvetica som bland annat lever på Brittiska öarna,i Holland, Frankrike, Belgien och delar av Tyskland. Hos oss i Skandinavien lever underarten Natrix natrix natrix, vilken bland annat lever i Baltikum. På Wikipedia läser jag att systematiken dock ”är föremål för debatt, men nya DNA-undersökningar har klargjort hur olika populationer är besläktade med varandra. Under evolutionen har arten blivit alltmer olik sin moderart. Dess närmaste släkting är rutsnok. De delades upp i olika arter för mellan 13 och 22 miljoner år sedan.”

Alla våra tre arter av ormar i Sverige är fridlysta. Det vill säga vanlig snok (även kallad vattensnok), hasselsnok och huggorm. Detsamma gäller också för våra tre olika arter av ödlor, kopparödla, sandödla och skogsödla. Jag kan även passa på att informera att även alla våra groddjur är fridlysta. De är fler till antalet arter än våra reptiler och en förteckning över dem finns här.

Det är bara huggormen som är giftig. ”Det är extremt ovanligt med dödsfall på grund av huggormsbett. Statistiken säger att av ungefär 200 kända bett per år, vilket ju är lågt i sig, inträffar ett dödsfall kanske vart tionde år eller mer sällan.” / MåBra

Huggormen skiljer sig markant från våra två arter av snokar genom att man tydligt ser var kroppen slutar och svansen tar vid. Huvudet är också bredare varför man ser en tydlig övergång mot halsen. Pupillen är vertikal som på en katt, medan snokarnas är rund som på oss människor. Hasselsnoken har dubbla rader prickar på ryggen, vilka av ormrädda människor ofta hastigt tas för ett sicksackmönster. Men huggormens välkända mönster på ryggen är inget man kan ta som ledning när man avgör om det rör sig om huggorm eftersom det finns helsvarta exemplar. Lika lite gäller det de gula fläckarna i nacken på den vanliga snoken eftersom det även bland snok finns helsvarta exemplar.

Här nedan hittar du frågor och svar om våra svenska arter av ormar.

Närgången video på huggorm visar hur snabbt hugget kommer.

Bra video på hasselsnok. Se hur ryggteckningen skiljer sig från huggormens.

Bra video med grå huggorm och svart huggorm, som ju är samma art. Man ser också svart snok utan öronteckning och vanlig snok med öronteckning, som ju också är varianter av samma art, och till sist en hasselsnok.

Reptiler

Privatisera dricksvatten!


Tjäna pengar på allt

 

även människors dricksvatten

Det tycker Nestlés VD Peter Brabeck. ”I en österrikisk dokumentär vid namn ”We Feed The World” (Vi Matar Världen) kastas det ett kritisk ljus på den växande massproduktionen av mat och dess industrialisering. Vi får bl.a se Nestlés VD Peter Brabeck likställa människor vid boskap, som t.ex inte har rätt till vatten. Den här nedsättande synen på människor verka vara den rådande normen bland samhällets toppskikt och så kallade ”ledare”. Henry Kissinger har även han likställt människor till ”useless feeders” bland många andra exempel.” Det skriver Vaken.se som också lagt ut en videon där Brabeck lägger ut texten.

Privatisera vattnet”Att en människa ska ha rätt till vatten är en extrem lösning” Citat Brabeck!

 

Kapitalismens rätta ansikte blir allt tydligare nu när det inte längre finns några normala marknader kvar att exploatera. Det är kapitalismens slutgiltiga kris som vi ser. Då tar den sig sådana här groteska uttryck som att kapitalister ska äga och profitera på vanligt dricksvatten, men även vatten till odlingar och allt annat vi använder det till.

Det är ju naturligtvis ett rent förtryck en sådan profithunger leder till och det om något bevisar fascismen som ligger inbyggd i det kapitalistiska systemet. Nu är inga kor heliga längre, just för att kapitalismen ligger i dödsryckningar. Med den vetskapen förstår vi varför bankkapitalet vill kasta ned grekerna i djupaste armod. Det är bara början. Snart kommer turen till nästa land och nästa land och småningom även till Sverige. Även här hemma har vi faktiskt redan sett början. I vart fall den som är vaken. Och vi ser det i det allt skarpare tonläget mot Ryssland. Det är marknaderna i Ryssland västkapitalet vill åt. Det är det som det handlar om i dagens vapenskramlarvärld. Det finns inte längre några andra marknader kvar att exploatera än vatten, luft och mat åt människorna och att rycka undan välfärden, samt att ta över Ryssland. Lägg därtill att produktiviteten nu är så hög per anställd att kapitalismen inte längre har användning för all arbetskraft och arbetslösheten därför breder ut sig. Påföljden blir att allt färre kan konsumera produktionsöverskottet. Därmed har den vinstgivande produktionen av varor och tjänster nått vägs ände.

När kapitalismen inte längre kan expandera börjar dess existens att sjunga på sista versen.