ICA-handlare: inget danskt griskött!


Andreas Gunrup

 

En som vågar säga ifrån.

”Vad är det du reagerat på i den danska fläskköttindustrin?

– Bland annat på hur djuren har det när de föds upp. Griskultingar som får knorrarna kuperade, suggor som inte får halm att reda bo med, foder som baseras på genmodifierade sojabönor och trånga bås som ger stressade och skadade djur. Man ger också djuren antibiotika i förebyggande syfte, vilket skapar resistenta bakterier, säger Andreas Gunrup.”

Citerat från Helena Palena. Läs mera här.

ICA säljer ej danskt

”Två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur i jakten på ­billigt kött. Det bidrar till att öka de resistenta bakterierna som hotar ­människors hälsa.” / DN

Kom inte hit Åkesson!


Göteborgarna sa ifrån!

 

Inga fascister i våran stad!

Stick, stick iväg, stick från Göteborg, Åkesson!

Åkesson tyckte att det var alldeles för få poliser för att stoppa ”extremisterna”! Men, vem är egentligen extremist, Åkesson? Det är ju du själv!

I nyheterna heter det att det är fel och ett hot mot demokratin när ett politiskt möte stoppas. Javisst kan det vara så, men knappast när folket (demos = grekiska = folk!) självt stoppar ett politiskt möte. Särskilt inte när mötet hålls av odemokratiska krafter.

Göteborg 2012-05-13 SD utkört

”Klockan 11.30 var det meningen att SD-ledaren Jimmie Åkesson skulle hålla tal på Götaplatsen. En och halv timme senare stod det klart att det inte blir något möte.

Åkesson kom till Götaplatsen eskorterad av fem män nästan på slaget 11.30. Han möttes av oväsen från talkörer från motdemonstranterna: ”Inga Fascister på våra gator” och ”Ingen människa är illegal”.

 Demonstranterna trummade, svingade koskällor och blåste i näverlurar. Och fortsatta skandera. Tumultet böljade fram och tillbaka på Götaplatsen, där polisen efter en och en halv timme lyckades mota undan demonstranterna.

 SD:s partiledare Jimmie Åkesson beklagade i en intervju med GP:s Dag Fransson att mötet på Götaplatsen inte kunde fullföljas. ‘Många ville komma men blev skrämda av de vänsterextrema grupperna’, säger han i tv-inslaget.” / GP

Åkesson, smaka på din egen medicin: Du är ju ingen äkta ursvensk person och kan gärna åka tillbaka till Blekinge, som ju är ett danskt landskap ockuperat av Sverige sedan freden som undertecknades den 26 februari 1658 i Roskilde domkyrka. Vi svenskar vill inte ha detta landskap och avträder det mycket gärna för att bli av med Åkesson för gott!

Åkesson stick

Göteborg 2012-05-13 SD utkört 2

För många extremister?

Men Jimmie lille, ni var väl bara tio stycken!

 

SD:s torgmöte dränktes av talkörer och musik

Åkessons poliskritik efter protest inför tal

Konungen är vår statschef


Carl XVI Gustaf 

Så heter dagens konung, som bekant

När jag gick i småskolan var det Gustaf VI Adolf som var vår monark och jag kan än i dag känna stolthet för det hjärnsläpp jag fick en dag i skolan när jag fick frågan vad kungen heter. Vad jag svarade minns jag inte, men det var som ni förstår käpprätt fel, fast jag faktiskt visste svaret. Någon rojalist är jag inte, som ni förstår.

När jag föddes hade vi Gustav V som kung. Han var bög. Det var kriminellt på den tiden att vara homosexuell, men det gällde ju inte V-Gurra som han kallades i folkmun och vars läggning var en illa dold statshemlighet.

Konungaförsäkrankungaförsäkranhandfästningvalkapitulation, kallades i Sverige fram till 1975 den förpliktelse som kungen hade att avlägga vid sitt trontillträde, att som regent fullgöra de med ämbetet förenade plikterna, och att samtidigt ej heller överskrida desamma. Konungaförsäkran innebar att kungen lovade att till exempel inte starta anfallskrig utan att rådfråga riksdagen och regeringen, och att i övrigt följa grundlagarnas stadgar. Till konungaförsäkran hörde även den mer högtidliga kungaeden.” / Wikipedia

KungaförsäkranDen där kungaförsäkran är onekligen både löjeväckande och högtravade och lär väl knappast ingjuta respekt för styrelseskicket. Men allt det där är ju i dag historia. Det är även lagen som kriminaliserade homosexuella, som tur är.

Men vissa saker är oföränderliga. Dit hör överklassens värderingar. De går ofta stick i stäv med det vanliga folkets. Och det är ju inte så konstigt, när man tänker efter. De lever ju i en helt annan värld. Det gäller även kungen och hela hans kungahus och stab. Han är född i en familj som är helt skild från undersåtarnas verklighet. Han tillhör varken adeln, borgarna, bönderna eller prästerskapet, ej heller arbetarklassen och fast han har investerat mycket i aktier är han en bidragstagare, för så tycker många undersåtar och kallar honom Sveriges störste socialbidragstagare.

Många undrar i vilken värld hans majestät konungen Carl XVI Gustaf egentligen lever. 

”För andra året i rad besöker kung Carl Gustaf nu det lilla sultanatet Brunei. Tack vare sina tillgångar på olja och gas har landet blivit otroligt rikt.

Samtidigt är det en monarki – där politiska partier är förbjudna sedan 1988 och sultanen Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah styr sitt rike via dekret. Och kungen kritiserades före statsbesöket för att resa till ett diktatoriskt land.

– De är kompisar. Han har varit där en gång tidigare på privat besök, sa UD:s protokollchef Chatrine von Heidenstam då.” / AFTONBLADET

Det är lite märkligt umgänge han har, vår statschef, om man tänker efter.

Blåblod förenar

Sultanen av Brunei, Hassanl Bolkiah vill införa sharialagar, vilket inte bottnar i någon religiös övertygelse. Han och hans bror Jefri, bryter mot varenda regel i sharialagarna!

Jefri, 59, har ett separat palats och ägde en gång en lustjakt på 152 fot döpt till ‘Tits’ (Tuttar). De två tillhörande mindre båtarna kallades ‘Bröstvårta 1’ och ‘Bröstvårta 2’. New York Post skriver att bröderna både i USA och utomlands är ökända för sexfester.” 

Läs lite mer av artikeln som avslutas med följande rader:Skulle Bruneis invånare ens komma i närheten av samma beteende riskerar de dödsstraff.”

Är då vår konung skadad av en uppväxt i en miljö helt skild från vanligt folks moral- och rättsuppfattning? Jo, jag vill tro det och det är helt naturligt om så skett. Han har ju bara den depraverade överklassen att umgås med. Och i och med att han ska vara vår statschef så ställs ju frågan på sin spets om vi ska ha kvar monarkin då det innebär att en person växer upp med värderingar från flydda dagar och som bara omfattas av en besutten klass, som till exempel inte ser kvinnor som annat än kött som ska spännas på.

Vi talar ibland om subkulturer.

Vi tänker då oftast på kriminella gäng och deras subkultur. Men det finns andra subkulturer också. Inte minst bland crème-de-la-crème. Och dit hör vårt kungahus utan tvekan. Liksom andra subkulturer har de sina egna värderingar på rätt och fel. Det är värderingar som inte stämmer överens med det stora flertalets högt stående moral, den bland arbetarlassen.

Nu är det väl ändå hög tid att slopa ett styrelsesätt som stammar från flydda tider, ja faktiskt från före medeltiden!

Inte bara en bild


Hon är så enormt skicklig

 

Hon ”Jag” med ”bara en bild av mig”

Jag kan ju inte visa originalet, det är stöld. Se det här istället och hela bloggen ser ni här.

I min förvrängda bild nedan får ni en försmak av vad ni kommer att få se.

baraenbildavmig-reklam

Det är väl inte konstigt att hon får en tumme!

Kajan och den romska tiggerskan


Sida vid sida

 

Kajan och tiggerskan, ett oskiljaktigt par, tycks det.

Hon sitter där på marken med sin mugg, tyst bedjande, lika grå som den kaja som tycks känna trygghet i hennes närvaro. Det är rörande.

Det intressanta är att folk har börjat komma fram för att mata kajan och de kan då inte låta bli att sticka till tiggerskan en slant också. Det är samarbete och gemenskap som förenar, som båda drar nytta av och det är kajan som har kommit på den saken.

Är det inte märkligt! 

Tänka sig, en fågel, klok förvisso, men uppenbarligen klokare än människorna.

Kajan & tiggeskan

Det här visar att om vi samarbetar vinner vi alla på det oavsett hur olika vi är. Vi tjänar på det oavsett om vi har olika etnicitet eller om vi tillhör olika arter! Och egentligen är det ju inget nytt. Så till exempel ger korna oss mjölk och vi ger kor skydd. Det hade inte funnits så många kor i världen om korna inte samarbetade med människorna. Detsamma gäller grisarna, trots att vi slaktar dem. Men de hade varit färre om de inte samarbetade med människorna!

Jag tror alla främlingsfientliga har missat hela poängen!

Enade vi stå, söndrade vi valla!

Så har många förtryckta med rätta sagt.

Och härskarna har alltsedan Caesars dagar också med rätta sagt: Härska medelst söndring!

Det är således en sanning som tycks omfattas av alla samhällsklasser sedan minst tvåtusen år av klasskamp och motsättningar och just därför sitter till exempel tiggerskan ensam vid ingången till stormarknaden, endast med en klok liten grå kaja som vän. Men tänk om alla landets tiggare organiserande sig, om alla rumänska romer satte sig runt ambassaden i Stockholm och runt hela ambassadens kvarter!

Tänk tanken!

Organiserade tiggare

Tänk vilket genomslag det skulle få!

Tänk vilken press det skulle sätta på Rumänien att lösa den romska frågan i sitt eget land, alfabetisera dem, att ge dem social trygghet, utbildning och jobb i Rumänien!

Tyvärr är det dock så illa att är man tillräckligt fattig och okunnig klarar man inte ens av att organisera sig. Hur sprider man ett budskap bland analfabeter? Hur sprider man ett budskap utan resurser?

Att hålla människor i misär är att ha makt över dem. Det är väl det vår egen regering vill med den sociala utslagningspolitiken, där arbetslösa, sjuka och pensionärer lever på existensminimum. Det är inhemska grupper som alltså har mer som förenar dem med tiggande romer än som skiljer dem, vilket Jimmie Åkesson med Sverigedemokraterna och nazisterna istället vill göra till en motsättning.

Men tänk om tiggarna satte sig runt ambassaden!

Hur skulle det se ut? Vad skulle då ske?

Jo, i så fall kom farbror polisen och körde väck dem, så klart. Att underklassen organiserar sig har överklassen aldrig gillat och då kallar man på polisen som gärna gör drängtjänst åt de besuttna och styrande. Det är ju faktiskt polisens yttersta uppgift, att värna de besuttnas privilegier. Vi ser det titt som tätt. Vi ser det när gruvföretag vill skövla en hel byggd och vi har sett det vid otaliga tillfällen och vi har sett det när nazisterna demonstrerar och polisen griper motdemonstranter. Om man har svårt att se på vilken sida nazisterna står är det bara att fundera över på vilken sida polisen ställer sig så klarnar bilden.

 

Låt våra tiggande romer vara en ögonöppnare för oss, istället för att vi bespottar dem!

Låt oss försöka vara lika kloka som den lilla grå kajan!


 

Till det här inlägget fick jag en kommentar som jag inte godkände. Den kan läsas här istället, med tillhörande svar.